Zaproszenie na konferencję

Zapraszamy wszystkich Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów Gmin i Przedsiębiorców na 2-dniową konferencję pt.: WODÓR PALIWEM NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI NA PODSTAWIE POLSKIEJ STRATEGII WODOROWEJ DO ROKU 2030 Z PERSPEKTYWĄ DO 2040 ROK