WODÓR PALIWEM PRZYSZŁOŚCI

Zapraszamy wszystkich Starostów, Prezydentów Miast, Burmistrzów, Wójtów Gmin i Przedsiębiorców na 2-dniową konferencję pt.: WODÓR PALIWEM NAJBLIŻSZEJ PRZYSZŁOŚCI NA PODSTAWIE POLSKIEJ STRATEGII WODOROWEJ DO ROKU 2030 Z PERSPEKTYWĄ DO 2040 ROKU

W niedługim czasie WODÓR będzie jednym z głównych nośników energii w wielu sektorach gospodarki, w tym w transporcie, przemyśle i energetyce. Gospodarka wodorowa jest jednym z najważniejszych elementów transformacji energetycznej, która ma na celu ograniczenie emisji gazów cieplarnianych i walkę ze zmianami klimatycznymi.

Zapraszamy na konferencję, która przybliży Państwu GOSPODARKĘ WODOROWĄ, a przede wszystkim wybrane programy wsparcia dostępne dla Jednostek Samorządowych oraz Przedsiębiorców zainteresowanych wykorzystaniem wodoru w gospodarce lokalnej, w tym gospodarce energetycznej. Omówimy także, na co należy zwrócić uwagę przy aplikowaniu o dotacje na projekty wodorowe. W ramach KPO, nastąpi duże wsparcie (80-90% kosztów inwestycji) dla rozwoju technologii związanych z wodorem.
Wodorowy sektor energetyczny to jedno z priorytetowych obszarów działań KPO, a Polska wyznacza sobie ambitne cele w zakresie produkcji, magazynowania i wykorzystania wodoru. W celu realizacji założonych celów zaplanowano realizację nowego Programu o nazwie Wodoryzacja Gospodarki. Program skierowany jest na rozwój niskoemisyjnej i zeroemisyjnej gospodarki poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących wdrożenia technologii wodorowych wraz z infrastrukturą techniczną. Dofinansowanie udzielane w ramach KPO będzie miało formę dotacji, w niektórych przepadkach z możliwością uzupełnienia finansowania pożyczką do 100% kosztów kwalifikowanych projektu.

Zgodnie z zapisami projektu rozporządzenia Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie udzielania pomocy publicznej na rozwój technologii wodorowych oraz infrastruktury współtowarzyszącej w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności kwalifikowalność wydatków obejmuje okres od dnia następnego po dniu złożenia wniosku do dnia 30 czerwca 2026 roku. Oznacza to, że czas na realizację projektów będzie bardzo krótki.
Podsumowując, rozwój sektora wodorowego wymaga inwestycji, ale oferuje też wiele korzyści dla środowiska i gospodarki przede wszystkim lokalnego rozwoju. Dofinansowanie projektów wodorowych może stanowić ważne wsparcie dla Samorządów Terytorialnych i Przedsiębiorców, które chcą inwestować w ten obszar, ale nie mają wystarczających środków finansowych. Ważne jest, aby starania o dofinansowanie były dobrze przygotowane. Warto również skorzystać z usług specjalistycznych doradców, którzy pomogą odnaleźć się w tym obszarze. Wykładowcy (z którymi spotkacie się Państwo na szkoleniu) pod kierownictwem prof. DARIUSZA PACHNIEWSKIEGO, to krajowa czołówka w obszarze „wodoru”.

Dla podmiotów z północnej Polski wybraliśmy Hotel z Kompleksem Wodnym „JAN” **** w Darłowie. Zachęcamy do zobaczenia obiektu na stronie internetowej hotelu https://www.hoteljan.pl/ który usytuowany jest 100 m od linii brzegowej Morza Bałtyckiego.

Dla podmiotów z póludniowej Polski wybralismy HOTEL MAGNUS RESORT **** w Bystrej. Zachęcamy do zobaczenia obiektu na stronie internetowej https://magnusresort.pl/.

Serdecznie zapraszam do udziału w konferencji
Prezes Zarządu 4Edu sp. z o.o.
Sławomir Zielonka